Kata ili borba sa zamišljenim protivnikom se sastoji od skupa unaprijed određenih pokreta ( odbrambeni i napadačke tehnike ) i kao takva cjelina se imaju tačno propisan način izvođenja. Kate se svrstavaju u nekoliko grupa i to prema stepenu napredovanja i uvježbanosti, prema tome kate se dijele a učeničke, predmajstorske i majstorske kate u ovom tekstu ću obuhvatiti ( nabrojati ) učeničke kate.Učeničke kate:


Taikyoku Shodan
Taikyoku Sandan
Taikyoku Nidan
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yodan
Heian Godan


Naziv svake kate u karateu ima svoje značenje koje se ne prevodi to je međunardodni termin opšte prihvaćen za sve vježbače i trenere.