Karate borba ( kumite ) predstavljaju jedan od tri dijela karatea dok su druga dva dijela kihon i kate. U sportskom karateu borba se može opisati kao nadmetanje među dva takmičara - "protivnika" da skupe veći broj poena i tako pobijede u meču. U sportskom karateu borbe su regulisane privilnikom od strane WKF - a ( svjetske karate federacije ) a pravilnik za 2019 godinu važi od 01.01.2019 goidne u nastavku ću napisati određena pravila koja važe za borbe u ovoj godini.

Pravilnikom su obuhvaćene sve oblasti od borilišta, takmičara sudija itd. Kao i što sam  gore napisao ja ću se osvrnuti samo neke osnove kao što su trajanje borbe i poeni:

Član 5: TRAJANJE BORBE
1. Trajanje Kumite borbe za Seniore i Seniorke je tri minuta ( ekipni i pojedinačni mečevi ).
Trajanje Kumite borbe za mlađe Seniore i Seniorke ( ispod 21 godine ) je tri minuta ( ekipni i
pojedinačni mečevi ). Trajanje Kumite borbe za Kadete i Juniore je dva minuta za oba pola.

2. Merenje trajanja borbe počinje kada Glavni Sudija da znak za početak borbe, a zaustavlja se
svaki put kada Glavni sudija uzvikne ''YAME''.

3. Merilac vremena će jasno zvučnim zvonom ili zvučnim signalom označiti "15 sekundi do kraja"
i "isteklo vrijme. Zvuĉni signal „isteklo vreme označava kraj borbe.

4. Takmičari imaju pravo na odmor i promenu opreme između dvije borbe u vremenu trajanja
jedne borbe. Izuzetak je u slučaju promjene boje opreme, gdje se ovaj put to vrijeme povećava
na pet minuta.


Ĉlan 6: BODOVANJE

1. Bodovi su sledeći:
 a) IPPON - tri poena
 b) WAZA-ARI - dva poena
 c) YUKO - jedan poen
2. Poen se dodjeljuje kada je tehnika izvedena u poentirajuću zonu i zadovoljava sledeće
 kriterijume:
 a) dobra forma
 b) sportsko ponašanje ( stav )
 c) snažna primjena
 d) svjesnost ( ZANSHIN )
 e) pravovremenost
 f) korektna distanca


3. IPPON - ( tri poena ) se dodjeljuje za:
  a) udarac nogom u glavu
 b) bilo koju poentirajuću tehniku izvedenu na protivniku koji je bačen ili je pao

4. WAZA-ARI - ( dva poena ) se dodjeljuje za:
 a) udarac nogom u tijelo

5. YUKO - ( jedan poen ) se dodeljuje za:
 a) udarac rukom ( TSUKI ) u tijelo ili glavu
 b) UCHI tehnike u tijelo ili glavu

6. Napadi su ograničeni na sledeće poentirajuće zone:
 a) glava
 b) lice
 c) vrat
 d) stomak
 e) grudi
 f) leđa
 g) bočne strane trupa (slabine)

7. Efikasna tehnika izvedena istovremeno kada je dat znak za kraj borbe smatra se važećom.
Tehnika, čak i ako je uspješna, ali izvedena poslije zaustavljanja ili prekida borbe neće biti
bodovana i može rezultirati kažnjavanjem prekršioca.

8. Ni jedna tehnika, iako tehnički ispravna, neće biti bodovana ako je izvedena dok su oba
takmičara van borilišta. međutim, ako je jedan od takmičara van borilišta, a drugi zadaje
efikasnu tehniku dok je još u borilištu i pre sudijskog znaka "YAME", tehnika će biti bodovana.

OBJAŠNJENJE
Da bi se tehnika bodovala, mora biti izvedena na poentirajućim zonama tijela koje se definisane
iznad u paragrafu 6. Tehnika mora biti odgovarajuće kontrolisana shodno zoni koja je napadnuta
i takođe mora zadovoljiti svih 6 kriterijuma koji su navedeni paragrafu 2 iznad.

Ovo je samo jedan isječak pravila kojim su regulisane borbe u karateu ( wkf federacija ) cjelokupna pravila možete naći u ovom tekstu ovdje. Citirana pravila su preuzeta sa pravilnika za kate i borbe 0d 2019 godine.

Napomena: Svjetska karate federacija svake godine vrši doradu pravila u katama i borbama.