U ovom tekstu uporedno analizom prikazaćemo kako se karate vježbao nekada a kako se vježba sada.

U počecima se karate vježbao u budističim hramovima, a začetnikom vježbanja karate u hramovima prema istraživanjima je Bodhidharma koji je je došao iz Indije u Kinu tj. u hram Shaolin. Bhodhidharmom je osmislio program vježbi koje je nazvao 18 načina lo hama među ovim vježbama su bile i vježbe meditacije a koje nazvaodevetogodišnje gledanje zida i vježbe samoodbrane. Nakon šo je hram Shaolin uništen svještenici su se naselili u Kinu u raznim oblastima i nastavili sa podučavanjem borilačkih vještina ostale ljude.
Vremenom su su ljudi sa ostrva Okinawa odlazili u Kinu i trnirali borilačke vještine, karate se je u početku nazivao TE, a novi današnji naziv Karate dao je Gichin Funakoshi 1930 godine, koji naziv označava prazna ruka. Karate se prilagođavao vremenu tako da je treniranje karate nekada trenirao i u svrhu samoodbrane i odbrane od neprijatelja.

Današnji način treniranja karatea se zasniva na učenju osnova karatea koje se kasnije nadograđuju tehnikama i katama. Karate mogu trenirati svi bez obzira na uzrasnu dob, tako postoje rekreativnu i profesionalno treniranje karatea, u sadašnjem vremenu karate se počinje vježbati u nižim uzrastima. Karate trening počinje pozdravom nakon pozdrava slijedi zagrijevanje, poslije zagrijevanja na redu je razgibavanje i istezanje mišića kako bi se pripremili za ostali - glavni dio treninga. U upotpunjavanju treninga mogu nam pomoći i internet na kojem su dostupni video materijali raznovrsne sadržine.


Karate tehnike se dijele na stavove, udarce, blokove, bacanja, čišćenja itd.

Osnovni stavovi u karateu: yoi dachi, zenkutsu dachi, fudo dachi ( borbeni stav ), kokutsu dachi.

Osnovni udarci u karateu: choco zuki, oi zuki, mae geri itd.

Osnovni blokovi u karateu: gedan barai, age uke, ude uke, shoto uke itd.

Zaključak - može se zaključiti da je vježbanje karatea vremenom evoluiralo da se nekada vježbao na određenim mjestima ( hramovima ) i koji su vježbali mali broj ljudi, dok u današnjem vremenu karate dobio novi oblik i pristup vježbanju, tako danas imamo veliki broj majstora i stilova u karateu.