U karateu postoji više stilova a među najpopularnijim stilovima možemo pobrojati sledeće: Shotokan, Kykushin, Fudokan, Uechi ryu, Shito ryu, Wado ryu, Goju ryu.

Shotokan (šotokan)  - karate stil osnovao je Funakosi Gičin ( shotokan - prevod: tigrova kuća) šotokan karate stil se može nazvati i sportskim karateom, u ovom stilu se koristi zaštitna oprema rukavice, štitnici za zube i ostala oprema. Šotokan je trenutno najpopularniji karate stil u svijetu, u šotokanu se kate dijele na predučeničke, učeničke, predmajstorkse i majstorske kate.

Kyokushin - karate stilosnovao je Masatutsu Oyama, ovaj stil karate se naziva i full contact karate a takodje se smatra jednim od najjačih stilova karatea. Kykoshin karate stil spada u grupu najpopularnijih stilova karatea u svijetu.

Fudokan -  (japanska riječ fudokan označava kuću čvrstih temelja) osnovan je od strane dr. Vladimira Jorge, dr. Ilije Jorge i Taiji Kasea 1980 godine. Fudkokan kaate stil je naučna verzija šotokana. U Fudokan karate stilu se uvježbavaju kate iz šotokana i drugih stilova karate ali takođe u Fudokanu postoje i izvorne Fudokan kate.

Pored nabrojanih karate stilova u svijetu postoje i sledeći karate stilovi : Uechi ryu, Shito ryu, Wado ryu, Goju ryu.