Šta je to Kata ?

Sunday, 10 February 2019

Kata - japanska riječ koja označava oblik, sastav ili forma, prema mnogim mišljenjima riječ kata se može prevjesti i kao osnovno vježbanje.

Svrha kate se ogleda u tome da kata predstavlja borbu sa zamišljenim protivnikom gdje se tačno zna redosled kretanja, redosled blokova, udaraca kao i ritam i formu u kojem se izvode, sve tehnike, blokovi i udarci u katam uče se zasebno i izvode se na tačno propisane načine.

Kate u karateu se stepenuju - dijele i to na učeničke, predmajstorske i majstorske kate, kate se izvode pojedinačno ili ekipno, individualni i ekipni natupi u katama. Broj kata se u toku istorijata karatea znatno povećao i to sve zahvaljujući Senseiu Gichin Funakoshiu.
 
Copyright © 2019 Karatista.net .