Nova WKF pravila za kate i borbe - 2019

Friday, 4 January 2019
Svjetska karate federacija ( WKF ) objavila je nova takmičarska pravila za kate i borbe a koja će se primjenjivati od 01. januara 2019 godine.

Na postavljenom linku u nastavku teksta možete vidjeti sažetak pravila za 2019 godinu, dokumenti su u pdf formatu i vlasništvo su Karate Federacije Srbije.

Napomena: Svjetska karate federacija WKF - izvršila je dopunu pravila za kate i borbe koja se primjenjuju od 01.01.2019. godine i to u članu 3. stavu 5 koja glasi :

Ako je broj takmičara 25-48, formiraju se četiri grupe. Nakon prve kate, prva četiri takmičara iz svake grupe prelaze u drugi krug. U drugom krugu, 16 takmičara se dijeli u dvije grupe na 2 tatamija (8 takmičara u svakoj grupu) i izvodi se druga kata. Nakon drugog kruga, četiri najbolja takmičara iz svake grupe (ukupno osam) prelaze u treće kolo. U trećem krugu, ovih 8 takmičara su podijeljeni u 2 grupe (4 takmičara za svaku grupu) i izvodi se treća kata. Nakon trećeg kruga, tri najbolja takmičara iz svake grupe prelaze na mečeve za medalje, izvodeći četvrtu katu.

 
Copyright © 2019 Karatista.net .