Treniranje karate ima veoma velike benefite na fizičko i mentalno zdravlje djeteta, prema raznim istraživanjima neki od benefita treniranja karatea sastoje se u sledećem:

1. Karate povećava samodisciplinu i samokontrolu kod djeteta
2. Karate povećava koncetraciju kod djece
3. Treniranjem karatea dijete formira pravilan fizički razvoj
4. Karate pospješuje motoričke sposobnosti kod djeteta
5. Karate razvija samopouzdanje i mnoštvo drugih vrlina, kao i mnoge druge benefite koje pospješuje treniranje karatea kod djeteta

Nakon svega navedenog u dosadašnjem tekstu može se zaključiti da je karate ima veoma dobar uticaj u pogledu psihofizičkog razvoja djeteta.