Kako je nastao karate - istorijat

Sunday, 9 December 2018


Nastanak karatea kao borilačke vještine seže za 16 vijek i ostrvo Okinava, ostrvo Okinava se nalazi južno od Japana  u sklopu ostrva Ruy Kyu. Iako se nastanak karatea veže za ostrvo Okinavu pouzdanih dokumenata o nastanku karatea nema, pa je stoga teško sa sigurnošću utvrditi mesto nastanka kratea. Medjutim na osnovu pouzdanih dokaza i činjenica može se zaključiti da se je karate razvijao na Istoku, samim tim svoj uticaj na karate su imale i kultura i religija koji su u velikoj mjeri mijenjale i prilagođavale karate sebi.


Među majstorima koji su najzaslužniji da karate ne otide u zaborav  posebno su zaslužni Masatoši Nakajama, M. Ouama i H. Nišijama, međutim pored nabrojanih za najzaslužnijeg majstora može se smatrati Funakoši Gičin, koji se smatra prvim reformatorom i utemeljivačem modernog karatea. Funakoši je prvi osmislio sistematizaciju karate tehnika i ukazao na principe i puteve prevođenja karatea kao veštine u karate kao sport. Funakoši je definisao i sistematizovao hean kate i pinan kate na kojima je utemeljio svoju modernu interpretaciju karatea. Gičin Funakoši je rođen 1868. godine na Okinavi a umro je 1957. godine u 88. godini života.


Istorijat karatea u Americi i Evropi

Istorijat karatea na Američkom tlu seže za 152 godinu, promoteri karatea na Američkom tlu bili su japanski instruktori u američkim vojnim bazama, nekoliko godina kasnije karate je stigao u Evropu i to u Zapadnu Njemačku a kasnije u Francusku i Španiju.


Istorijat karatea u Jugoslaviji

Karate se u Jugoslaviji pojavio 1963 godine i veoma je dobro prihvaćen tako da se u velikom broju osnuju klubovi i organizuju seminari. Zbog svoje specifičnosti i kvaliteta karate je prihvaćen kako kod mlađe tako i kod starije populacije, samim tim pored sve veće zainteresovanosti karate svoju primenu i kao važan segment se primenjuje u programima držabnih organa iz oblasti bezbijednosti.

 
Copyright © 2019 Karatista.net .